Sveriges humlor
Sveriges humlor

Fjällhumla

Bombus balteatus Dahlbom, 1832

Fältkännetecken Hona, hane stor. Kropp kraftig och med tät päls. Könen lika. Förekommer i en ljus och i en mörk form, den senare är vanligare i södra delen av fjällkedjan där den kan utgöra en knapp fjärdedel av populationen. Den ljusa formen känns lätt igen på den blekgula till brungula färgen på kragen, skutellen och bakkroppens T1 och T2. Rumpan är aprikosfärgad till vitaktig. Den mörka formen saknar mer eller mindre de gula partierna i pälsen men rumpan är fortfarande aprikosfärgad till vit.

Levnadssätt Bo i övergivna lämmel- eller sorkbon strax under markytan. Relativt långtungad, drottningar söker tidig på säsongen föda på videarter och blåbär, senare söker arbetare och hanar föda från olika ärtväxter som fjällvicker och rödklöver men även skogsnäva, gullris och mjölkört.

Habitat Fjällhedar, örtrika fjällängar ovanför och vid skogsgränsen men även vägrenar, ängsmarker och klövervallar i fjällnära områden.

Utbredning & Status Tämligen vanlig utmed hela fjällkedjan och i angränsande områden, från Härjedalen i söder till Torne lappmark i norr.

Foto av Fjällhumla
Fjällhumla, Flatruet, Härjedalen © David Andersson 2016
Foto av Fjällhumla
Fjällhumla, Flatruet, Härjedalen © David Andersson 2016
Foto av Fjällhumla
Fjällhumla, Wikimedia Commons
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Fjällhumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Fjällhumla
Rasterkarta över utbredningen av Fjällhumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer