Sveriges humlor
Sveriges humlor

Nyckel till svenska humlor

Hur använder man nyckeln?

Denna nyckel utgår ifrån bakkroppen humlan och leder dig till en av åtta grupper. Vilken färg har de olika tergiterna (T), numrerade från närmast mellankroppen (T1) till längst ut på bakkroppen (T7)?

När du väl hamnat i rätt grupp leder särskilda gruppnycklar fram till art genom en kombination av karaktärer på humlans mellankropp och bakkropp. Ibland används även utbredning och beteende som utslagsgivande karaktärer.