Sveriges humlor
Sveriges humlor

Ljus jordhumla

Bombus lucorum Linné, 1761

Fältkännetecken Hona, hane medelstor till stor. Kropp inte lika robust som hos mörk jordhumla, och mellankroppens päls är längre och ojämnare än hos denna. Drottning och arbetare lika. Honans citrongula krage är i regel bredare än den ockragula kragen hos mörk jordhumla. Kragen slutar något nedanför vingbasen. Hanen är desto lättare att skilja från mörk jordhumla: ansiktet och hjässan är ljusgula, den breda kragen är ljusgul och ibland även skutell och såväl bakkroppens T1 som T2 (alltid gul T2). Svarta partier har stor inblandning av ljusa hår så att intrycket blir silvergrått. Se skogsjordhumla för tips hur man möjligen kan skilja ljus jordhumla från skogsjordhumla och kragjordhumla.

Levnadssätt Bo i övergivna smågnagarbon under marken, ofta i skogsmark. Boet parasiteras av den mycket vanliga jordsnylthumlan. Drottningen kommer fram tidigt på våren men något senare än mörka jordhumlans drottning. Habitat I alla typer av miljöer utom möjligen i utpräglade jordbrukslandskap. I fjällen förekommer ljus jordhumla upp till trädgränsen. Korttungad, drottning besöker sälg och andra videarter, senare på blåbärsblommor eller fruktträd. Hanar besöker många av kryddträdgårdens växter.

Utbredning & Status Mycket vanlig över hela Sverige.

Foto av Ljus jordhumla, hane
Ljus jordhumla, hane. Fysingen, Uppland. © Jonas Myrenås 2016
Foto av Ljus jordhumla, hane
Ljus jordhumla, hane. Fysingen, Uppland. © Jonas Myrenås 2016
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Ljus jordhumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Ljus jordhumla
Rasterkarta över utbredningen av Ljus jordhumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer