Sveriges humlor
Sveriges humlor

Jordsnylthumla

Bombus bohemicus Seidl, 1838

Fältkännetecken Hona, hane medelstor. Päls något rufsig och hos hanen lång. Honan har en kraftig, svart kropp med påtagligt mörka vingar samt bred, gul krage och vit rumpa som löper fram till kanterna av T3 (ser U-formig ut bakifrån). Hanen lik honan men är mer variabel, i regel har även bakre kanten av skutellen och sidorna av T1 gul behåring. Sydsnylthumla är större och har påtagligt tät päls på mellankroppen samt distinkta gula fläckar på sidorna av bakkroppens T3. Drottning av hussnylthumla är också lik men har starkt krumböjd rumpa. Trädgårdssnylthumla är också en påtaglig förväxlingsrisk.

Levnadssätt Parasiterar bon av ljus jordhumla. Nyvaknade honor ses i skogsmark och trädgårdar redan från i början av maj, hanar från midsommar fram till slutet av september.

Habitat Liknande som sin värdart ljus jordhumla, många skilda miljöer som jordbrukslandskap, skogar upp till trädgränsen, kuster, parker och trädgårdar etc. Relativt korttungad, honor besöker på våren maskros och bärris, hanar ses på åkervädd, ängsvädd, mjölkört, tistlar, gullris och i trädgårdar även på bl.a. kungsmynta, lavendel och timjan.

Utbredning & Status Förekommer i hela landet, mycket vanlig i Götaland och Svealand men med avtagande tätheter i Norrland och närmare fjällkedjan.

Övrigt En av de vanligaste snylthumlorna i Europa.

Foto av Jordsnylthumla
Jordsnylthumla, Storängens naturresevat, Väddö sn, Uppland, © Jonas Myrenås 2016
Foto av Jordsnylthumla
Jordsnylthumla, Halland. © David Andersson
Foto av Jordsnylthumla
Jordsnylthumla, Norra Signalen, Västmanland © David Andersson
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Jordsnylthumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Jordsnylthumla
Rasterkarta över utbredningen av Jordsnylthumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer