Sveriges humlor
Sveriges humlor

Trädgårdssnylthumla

Bombus barbutellus Kirby, 1802

Fältkännetecken Hona, hane medelstor. Päls ganska rufsig. Vingar påtagligt mörka. Honan liknar jordsnylthumla men har utbredd gul behåring på skutellen och en rak avgränsning mellan den vita rumpan och tredje tergiten (ej U-formig som hos jordsnylthumla). Sjätte tergiten har en tydlig köl utmed mittlinjen till skillnad från den plana sista tergiten hos jordsnylthumla, medan den sjätte sterniten har en typisk, kraftig U-formig callosit (tunnare och V-formig hos jordsnylthumla). Hanen är mycket lik hanen av jordsnylthumla, men har möjligen mer utbredd gul behåring på skutellen. En avgörande karaktär är att antennsegment 3 är tydligt kortare än 5, hos jordsnylthumla är antennsegment 3 och 5 lika långa.

Grupp 3, antennskiss bombus bohemicus
Jordsnylthumla
Grupp 3, antennskiss Bombus barbutellus eller Bombus vestalis
Trädgårdssnylthumla eller Sydsnylthumla

Levnadssätt Parasiterar trädgårdshumlans bon. Honor vaknar i slutet av maj, och de första hanarna ses i mitten av juli och framåt.

Habitat Liknande som sin värdart trädgårdshumlan, det vill säga gläntor och bryn i lövskogar, gärna med ädellöv, samt lundar, parker och trädgårdar. Långtungad, honor besöker på våren vitplister, vallört och lungört, senare på säsongen påträffas hanar på blommor av bl.a. åkervädd, väddklint, tistlar och kungsmynta.

Utbredning & Status Sällynt och med fläckvis utbredning i Sydsverige; främst i Skåne, på Öland, i Östergötland och i ett bälte från Värmland i väster till Mälardalen i öster.

Foto av Trädgårdssnylthumla
Trädgårdssnylthumla, Angarnsjöängen, Uppland, © Jonas Myrenås 2016
Foto av Trädgårdssnylthumla
Trädgårdssnylthumla, Wikimedia Commons
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Trädgårdssnylthumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Trädgårdssnylthumla
Rasterkarta över utbredningen av Trädgårdssnylthumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer