Sveriges humlor
Sveriges humlor

Trädgårdshumla

Bombus hortorum Linné, 1761

Fältkännetecken Hona stor, hane medelstor till stor, drottning och arbetare varierar i storlek och kan vara små (jämnstora med ljunghumlor). Avlång kropp med ganska rufsig päls. Könens färgteckning lika. Bästa kännetecknet gentemot ljunghumla är dess avlånga ansikte, ungefär 1,5 gånger så långt som brett. Trädgårdshumla är också ytterst lik fälthumla som dock befaras vara försvunnen från Sverige (se fälthumla för särskiljande kännetecken). Varierande grad av melanism förekommer hos trädgårdshumla, särskilt på Öland och Gotland finns en stor andel humlor som är svarta med vitaktig rumpa. Det gula i kragen och på skutellen begränsas då till enstaka hår. Även helt svarta individer kan träffas på. Melanistiska individer är snarlika honor av vallhumla.

Levnadssätt Bo i marken, under en sten eller vid roten av ett träd. Parasiteras av trädgårdssnylthumla. Hanar patrullerar efter drottningar i skuggiga skogsmiljöer.

Habitat Näringsrika löv- och blandskogar, parker, lundar och trädgårdar. Mycket långtungad, besöker bl.a. rödplister, vitplister, gökärt, gullviva och ärtväxter som skogsklöver, vialer. I trädgårdar är fingerborgsblomma, temynta och riddarsporre favoritväxter.

Utbredning & Status Förekommer i hela landet men vanligast i Götaland och södra Svealand (jämför ljunghumla).

Foto av Trädgårdshumla
Trädgårdshumla, Norra Signalen, Västmanland © David Andersson 2014
Foto av Trädgårdshumla
Trädgårdshumla, Hällefors, Västmanland. © Jonas Myrenås 2016
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Trädgårdshumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Trädgårdshumla
Rasterkarta över utbredningen av Trädgårdshumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer