Sveriges humlor
Sveriges humlor

Ljunghumla

Bombus jonellus Kirby, 1802

Fältkännetecken Hona medelstor, hane medelstor till liten. Päls ganska jämn. Honor kan vara mycket lika trädgårdshumlor. En utslagsgivande karaktär är hjärtformigt ansikte hos ljunghumla (lika långt som brett) och avlångt ansikte hos trädgårdshumla (1,5 gånger så långt som brett). Hanar är dock lätta att artbestämma även på tät, gul ansiktsbehåring och bred gul krage. Trädgårdshumlans hanar har samma färgteckning som dess honor, dvs. utan gul behåring på huvudet. Liksom hos trädgårdshumla finns varierande grad av melanism hos ljunghumlan. De gula håren på krage och skutell kan vara få eller till och med saknas.

Levnadssätt Bo i marken i torv eller övergivna smågnagarbon, ibland vid basen av buskar eller i murken ved. Samhällen med få invidider. I södra Sverige kan en partiell andra generation uppträda under långa, varma somrar.

Habitat Näringsfattiga hedartade marker; från kusthedar i söder till fjällhedar i norr, även i magra tallskogar och myrar ovanför trädgränsen. Ljunghumla saknas i rena jordbruksbygder. Korttungad, näringssöker ofta i bärris, ljung, gullris, mjölkört och fjällvicker.

Utbredning & Status Förekommer i hela landet men vanligare ju längre norrut i landet man kommer (norra Svealand och Norrland). I norr kan den ställvis vara den dominerande arten.

Foto av ljunghumla
Ljunghumla, Bergsbyn, Västerbotten © David Andersson 2016
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Ljunghumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Ljunghumla
Rasterkarta över utbredningen av Ljunghumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer