Sveriges humlor
Sveriges humlor

Vallhumla

Bombus subterraneus Linné, 1758

Fältkännetecken Hona stor, hane medelstor. Hona med robust kropp som har jämn och mycket kort päls, hane med ganska jämn och något längre päls. Honor av vallhumla har svarta T1–T3 med tunna bruna hårfransar längst bak på varje tergit, samt mer eller mindre helbruna T4–T6. Den mörka formen av åkersnylthumla har gula eller orange fläckar endast på sidorna av rumpan. Den melanistiska formen av trädgårdshumla med vit rumpa är också snarlik, särskilt som vallhumlor i sydligaste Sverige har beigegrå rumpa och en antydan till gul krage. Den mycket korta och täta pälsen hos vallhumla blir då utslagsgivande. Hanarnas utseende varierar men i regel betydligt ljusare än honorna. Krage, skutell samt bakkanten på tergiterna är mörkbruna till olivgula. Den randiga bakkroppen kan även finnas hos den ljusa formen av åkersnylthumla men de ljusa bakre tergitfransarna blir allt längre närmare rumpan hos vallhumla, vilket ger ett ordnat intryck. Åkersnylthumla har i allmänhet gulhårig T1, svart T2, och gul T3–T6. De första tergiterna hos åkersnylthumla är mycket gleshåriga och kutikulan lyser genom, medan vallhumla har tät behåring. De ljusaste vallhumlehanarna kan även påminna om klöverhumla, men vallhumla har alltid svart och inte gul behåring i ansiktet.

Levnadssätt Bo i övergivna sorkbon eller –gångar. Drottningen vaknar först i början av juni. Hanar är dock tidiga och ses redan från mitten av juli i klövervallar.

Habitat Öppna odlingslandskap, särskilt sådana med stor andel rödklövervallar som tillåts blomma innan slåtter. Långtungad, besöker långpipiga blommor som många ärtväxter samt vitplister, hampdån och knölsyska. I trädgårdar lockar temynta, kantnepeta och lavendel.

Utbredning & Status Lokala förekomster i stora delar av Götaland och Svealand förutom i norra Värmland och Dalarna. I anslutning till rödklövervallar kan den vara vanlig men vallhumla saknas samtidigt helt i skogsdominerade områden i södra Sverige.

Övrigt Liksom många andra långtungade arter har vallhumla minskat i hela Västeuropa. År 2012 exporterades vallhumlor från Skåne till Storbritannien där arten tidigare hade dött ut.

Foto av vallhumla
Vallhumla, Norra Signalen, Västmanland © David Andersson 2015
Foto av vallhumla
Vallhumla, Vallby, Västmanland © David Andersson 2014
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Vallhumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Vallhumla
Rasterkarta över utbredningen av Vallhumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer