Sveriges humlor
Sveriges humlor

Åkersnylthumla

Bombus campestris Panzer, 1801

Fältkännetecken Hona, hane medelstor. Hona med ganska jämn päls på mellankroppen och mycket gles behåring på bakkroppen, hane med rufsig och lång päls. Vingar påtagligt mörka. Både hane och hona förekommer i en ljus (gul) och en mörk form. Hanar har i regel mer utbredd gul behåring än honor. De är ytterst variabla och likna vallhumla mycket. Hos de allra mörkaste individerna kan rumpans sidofläckar vara orangebruna.

Levnadssätt Parasiterar åkerhumlans bon, tillfälligt även bon av backhumla och ängshumla. Honor kommer fram i maj då de näringssöker på vitplister och maskrosor. Hanar ses ofta på väddklint, åkervädd, ängsvädd och tistlar.

Habitat Liknande som sin värdart åkerhumla, dvs. mosaikartade landskap med betesmarker och odlade fält omväxlande med löv- och blandskogar.

Utbredning & Status Tämligen vanlig i södra Sverige norrut till en linje från norra Värmland till Gästrikland. Under senare decennier har den spridit sig utmed Norrlandskusten till Västerbotten.

Foto av Åkersnylthumla
Åkersnylthumla, © Jonas Myrenås 2016
Foto av Åkersnylthumla
Åkersnylthumla, Getterön, Halland, © David Andersson 2016
Foto av Åkersnylthumla
Åkersnylthumla, Getterön, Halland, © David Andersson 2014
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Åkersnylthumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Åkersnylthumla
Rasterkarta över utbredningen av Åkersnylthumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer