Sveriges humlor
Sveriges humlor

Fälthumla

Bombus ruderatus Fabricius, 1775

Rödlistekategori: CR (Akut hotad, senast observerad i landet 1966, Dalby, Skåne)

Fältkännetecken Hona stor, hane medelstor till stor. Kraftig kropp med ganska kort och jämn päls jämfört med trädgårdshumla. Ansiktet är långt och bredare än hos trädgårdshumla. Könen lika. Fälthumlan kan i fält inte alltid särskiljas från den mycket snarlika trädgårdshumlan. Lägg märke till följande karaktärer: skutell och angränsande del av mellankroppen ockragul med en rak (ej C-formig) kant mot den svarta mellankroppen, den gula behåringen på T1 är uppdelad i två sidofläckar (ej lika tydligt hos arbetare).

Andra karaktärer som omnämns är att gul behåring saknas på mitten av andra tergitens främre del samt att den vita rumpan löper fram till kanterna av T3. Honan har tydligare skulpturerad T6 än hos trädgårdshumla, medan hanen har rödaktigt ”skägg” på käkarnas yttersida (svart hos trädgårdshumla) samt korta hår vid basen av bakskenbenen (längre hår vid basen hos trädgårdshumla).

Vidare har fälthumlan en lägre flygton. Ljunghumla har hjärtformigt ansikte och inte avlångt som hos fälthumla. Melanistiska former av fälthumla är relativt vanliga.

Levnadssätt Bo i övergivna sork- eller mullvadsbon. Samhället utvecklas någon vecka senare än trädgårdshumlans, och hanar ses in i september. Längre söderut i Europa parasiteras bon av snylthumlan B. maxillosus (saknas i Sverige).

Habitat Öppna odlingslandskap med gott om långpipiga blommor. Långtungad, näringsbesök har noterats på bl.a. vallört, knölsyska, rödklöver och hjärtstilla. Hanar söker ofta nektar från oxtunga.

Utbredning & Status I början av 1900-talet var den relativt utbredd i Skånes och Hallands slättbygder men den försvann antagligen i samband med den ökande giftanvändningen i jordbruket. Senaste fyndet i landet är från Dalby, Skåne år 1966. Eventuellt kan en tynande population finnas kvar någonstans i landet, kanske på blomrika militära övningsfält eller utmed havsstränder.

Foto av fälthumla
Fälthumla. Alexander

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Fälthumla
Rasterkarta över utbredningen av Fälthumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer