Sveriges humlor
Sveriges humlor

Skogsjordhumla

Bombus cryptarum Fabricius, 1775

Fältkännetecken Hona och hane medelstor, minst av jordhumlorna. Kragen är tämligen bred och löper nedanför vingfästet. Den främsta karaktären är en S-formig teckning i den gula kragen strax nedanför vingbasen. Mindre ofta kan denna teckning även förekomma hos kragjordhumla och ljus jordhumla. Den gula kragen har i högre grad inblandning av svarta hår än hos de övriga två arterna. De svarta partierna har också en inblandning av ljusa grå eller gula hår så att de får en anstrykning åt det olivgröna hållet. Hanen lik honan och har på sin höjd enstaka gula hår i ansiktet till skillnad från hanen av ljus jordhumla och kragjordhumla. Den är därmed mest lik hanen av mörk jordhumla men har längre och yvigare päls på mellankroppen än denna.

Levnadssätt Bo i övergivna smågnagarbon. Parasiteras av jordsnylthumla. Drottningen vaknar troligen tidigast av alla jordhumlor.

Habitat Skogar, parker och trädgårdar men även fjällhedar upp till trädgränsen. Korttungad, drottningen besöker först videarter, senare blåbär, rönn, oxel och hallon. Hanar besöker mjölkört, fibblor, tistlar med flera.

Utbredning & Status Det första säkra belägget för att denna art förekommer i Sverige gjordes i Umeå så sent som 1999. Idag vet vi att den är tämligen vanlig i hela landet, dock med avtagande tätheter nära fjällkedjan.

Foto av skogsjordhumla
Skogsjordhumla, Söderåsen, Skåne © David Andersson 2014
Foto av skogsjordhumla
Skogsjordhumla, Varberg, Halland © David Andersson 2015
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Skogsjordhumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Skogsjordhumla
Rasterkarta över utbredningen av Skogsjordhumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer