Sveriges humlor
Sveriges humlor

Mörk jordhumla

Bombus terrestris Linné, 1758

Fältkännetecken Hona och hane stor. Kraftig kropp med kort och jämn päls på mellankroppen. Vingar något förmörkade. Huvud runt. Honan kännetecknas av en tämligen smal, ockragul krage som inte når nedanför vingfästet. Arbetare och hanar kan dock ha en bredare, klargul krage. De liknar därmed honor av ljus jordhumla men kan alltid särskiljas på den korta och mycket jämnt snaggade pälsen på mellankroppen. Ansiktet är alltid svart. Det gula kragbandet kan variera i storlek och ibland vara nästan försvunnen.

Levnadssätt Bo i övergivna smågnagarbon. Samhällen kan bli stora med flera hundra arbetare. Bon parasiteras av Sydsnylthumla som än så länge bara finns i Skåne. Drottningen är en av de allra tidigaste arterna att vakna efter övervintringen (i början av april).

Habitat Ofta nära människan i tätorter, trädgårdar, parker och jordbrukslandskap. Ofta vanlig på hedar och ängar utmed kusterna. Korttungad, näringssöker bl.a. på backtimjan, blåeld men kan även bita hål i kronpipen och tjuva nektar på långpipiga växter som uppländsk vallört. I kryddträdgården besöks gärna lavendel och isop.
Arbetare samlar ofta pollen i rosor genom att ”surra” högljutt (typiskt sommarljud!).

Utbredning & Status Har expanderat norrut under senare decennier och förekommer idag norrut till en linje mellan norra Värmland – södra Hälsingland samt utmed Norrlandskusten.

Övrigt Det är mörk jordhumla som importeras för pollinering i växthus men det är en annan underart från Medelhavet.

Foto av mörk jordhumla
Mörk jordhumla, Varberg, Halland © David Andersson 2014
Foto av mörk jordhumla
Mörk jordhumla © David Andersson
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Mörk jordhumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Mörk jordhumla
Rasterkarta över utbredningen av Mörk jordhumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer