Sveriges humlor
Sveriges humlor

Sydsnylthumla

Bombus vestalis Geoffroy, 1785

Fältkännetecken Hona, hane stor. Päls jämn och tät. Stor och kraftig kropp med påtagligt mörka vingar. Könen lika. Sydsnylthumla är mer distinkt och mättat färgad än jordsnylthumla. Ibland kan jordsnylthumla ha suddiga, gula (ej distinkta, guldgula) fläckar på bakkroppens T3, men då är den mycket täta och jämna pälsen hos sydsnylthumla utmärkande. Andra bra karaktärer är avsaknad av gula hår på skutellen samt hos honan matt, och inte blänkande, T6.

Levnadssätt Parasiterar mörka jordhumlans bon och kan därför förväntas sprida sig norrut i landet i spåren av den expanderande och vanliga värdarten. Honor vaknar i maj medan de första hanarna påträffas från juli till september.

Habitat Liknande som sin värdart mörk jordhumla, det vill säga parker, trädgårdar, kusthedar och jordbrukslandskap. Relativt korttungad, honor besöker bl.a. maskrosor, hanar påträffas bl.a. på tistlar, ängsvädd, åkervädd, väddklint och oxtunga.

Utbredning & Status Första fyndet i Sverige gjordes så sent som 1973, nu är den vanlig i hela Skåne och har nått angränsande delar av Halland, Småland och Blekinge.

Foto av sydsnylthumla
Sydsnylthumla, Vomb, Skåne © David Andersson 2014
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Sydsnylthumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Sydsnylthumla
Rasterkarta över utbredningen av Sydsnylthumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer