Sveriges humlor
Sveriges humlor

Nyckel till svenska humlor - Grupp 6

 • T4 vit, T5 vit eller svart

  1. Mellankropp med brun grundfärg. Steg 2
   Grupp 6, humla 3a
  2. Mellankropp med svart grundfärg, ofta med gul krage och/eller skutell. Steg 3
   Grupp 6, humla 3b
 • Steg 2

  1. Mellankropp brun med svart band mellan vingfästena (jämnbrett band eller ruterformad fläck). Nordliga populationer kan ofta sakna mörkt band (och är då mycket svåra att skilja från hushumla). Tajgahumla
  2. Mellankropp orangebrun utan svart band mellan vingfästena (håren kan dock skavas av så att svart kutikula blir synlig). Hushumla, hona
 • Steg 3

  1. Krage saknas eller mycket smal och gul. Trädgårdshumla, melanistisk
  2. Krage bred och gul. Steg 4
 • Steg 4

  1. Skutell helt täckt av gula hår smo bildar tydligt avsatt fläck. Trädgårdssnylthumla, hona
  2. Skutell med på sin höjd enstaka gula hår som inte bildar tydlig fläck. Steg 5
 • Steg 5

  1. Päls tät och jämn med klara färger. Bakre delen av T3 vit med skarpa, klargula fläckar på sidorna. Förekommer endast i södra Sverige. Sydsnylthumla, hona
   Grupp 6, humla 4a
  2. Päls ej lika tät, mindre jämn och med mindre klara färger. T3 saknar gula fläckar eller har endast diffusa, gula kantfläckar. Steg 6
 • Steg 6

  1. Vingar mörka. T5 i regel vit. Rumpa tämligen rak. Jordsnylthumla, hona
  2. Vingar ej påtagligt mörka. T5 i regel svart. Rumpa krumböjd hos honan. Hanar med rödaktig T6. Steg 7
 • Steg 7

  1. Liten till medelstor. Hona: T6 utan ås längs mittlinjen. Hane: Krage lejongul. T1 till T3 svarta. Skutell utan inblandning av ljusa hår. Svarta partier utan vita hår insprängda (ger jämnfärgat utseende). Antennskaft glänsande. Ängssnylthumla
   Grupp 6, humla 5a
  2. Medelstor till stor. Hona: T6 med svag ås längs mittlinjen. Hane: Krage blekgul. I regel T1 vit, T2 svart, T3 vit. Skutell ofta med många ljusa hår. Svarta partier med insprängda vita hår (ger frostigt utseende). Antennskaft matta. Hussnylthumla
   Grupp 6, humla 5b