Sveriges humlor
Sveriges humlor

Hushumla

Bombus hypnorum Wahlberg, 1855

Fältkännetecken Hona stor, hane medelstor, drottning och arbetare varierar mycket i storlek. Hona med kraftig kropp och något rufsig päls, hane med rufsig päls. Hanen har brun behåring på bakkroppens T1 och ibland även T2. Utmed sydkusten har individer från Mellaneuropa med svart behåring mellan vingbaserna påträffats; förväxlingsrisken med tajgahumla är dock obefintlig eftersom tajgahumla endast finns i norr. Se under tajgahumla för övriga skiljekaraktärer.

Levnadssätt Bo i isoleringen i husväggar, på vindar men även i fågelholkar och naturliga håligheter i träd. Drottningen vaknar redan i slutet av april, de första hanarna ses kring midsommar. Boet parasiteras av hussnylthumla.

Habitat Många olika miljöer nära människan som bebyggelse, trädgårdar och parker men även i fjällbjörkskog. Korttungad, drottningen besöker på våren sälg, arbetare och hanar näringssöker bland trädgårdens fruktträd och bärbuskar men även rosor, snöbär och lavendel.

Utbredning & Status Vanlig i hela landet. En expanderande art som nu förekommer även på Gotland där första fyndet gjordes år 1993.

Övrigt Expanderar västerut och norrut i Europa, första fyndet i England år 2001 och på Island 2008.

Foto av hushumla
Hushumla, Bergsbyn, Västerbotten © David Andersson 2013
Foto av hushumla
Hushumla, arbetare. Estland. Wikimedia commons
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Hushumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Hushumla
Rasterkarta över utbredningen av Hushumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer