Sveriges humlor
Sveriges humlor

Tajgahumla

Bombus cingulatus Wahlberg, 1855

Fältkännetecken Hona liten till medelstor, hane liten. Hona med rufsig och mindre tät päls än hos hushumla, hane med rufsig päls. Bra skiljekaraktärer gentemot hushumla är dess mindre storlek och gulorange (inte brunorange) mellankropp. När bandet med svarta vinghår mellan vingbaserna finns är tajgahumla lätt att artbestämma. Detta band är antingen format som spelkortets ruter eller en rektangel. Lägg dock märke till att även hushumla kan ha en svart fläck mellan vingarna men då när håren är avskavda hos arbetare så att den svarta kutikulan blir synlig (se vidare under hushumla). Nordliga populationer av tajgahumla kan sakna svart band och blir då mycket lika hushumla. Då får man studera detaljer på antennerna för att skilja arterna åt (se skiss).

Levnadssätt Boets placering är okänd. Eventuellt doftmarkerar hanar främst på högre belägna platser i terrrängen som bergssluttningar. Drottningen vaknar i slutet av maj.

Habitat Den boreala barrskogens speciella humla. Påträffas på fäbodvallar, hyggen, vägkanter, glest bevuxna bergssluttningar och andra öppningar i tajgan. Korttungad, drottningen besöker blåbär och andra bärris, arbetare besöker ofta hallon för polleninsamling men även midsommarblomster och fibblor. Hanar påträffas bl.a. på gullris och mjölkört.

Utbredning & Status Tämligen sällsynt från mellersta Dalarna och vidare norrut till Torne lappmark.

Foto av tajgahumla
Tajgahumla, Flatruet, Härjedalen © David Andersson 2016
Foto av tajgahumla
Tajgahumla, Funäsdalen, Härjedalen © David Andersson 2016
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Tajgahumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Tajgahumla
Rasterkarta över utbredningen av Tajgahumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer