Sveriges humlor
Sveriges humlor

Ängssnylthumla

Bombus sylvestris Lepeletier, 1832

Fältkännetecken Hona, hane liten. Päls rufsig. Honan är lik hussnylthumlans hona men är klart mindre. Normalt färgade hanar kan endast förväxlas med hussnylthumla. Den ovanliga formen med gul rumpa hos hanar av ängssnylthumla kan också förväxlas med lappsnylthumla.

Levnadssätt Parasiterar ängshumlans bon. Honor vaknar i maj medan nya generationens honor och hanar påträffas från midsommar och framåt.

Habitat Liknande som sin värdart ängshumla, det vill säga öppningar i skogsdominerade landskap som skogsbryn, gläntor, hyggen, betesmarker, hedmarker, parker och trädgårdar. Ovanlig i utpräglade jordbrukslandskap. Korttungad, honor besöker på våren videarter, maskrosor och blåbär, senare påträffas hanar på bl.a. åkervädd, ängsvädd, sötväppling, mjölkört, gullris

Utbredning & Status Vanlig i hela landet men med avtagande tätheter mot fjällkedjan. Tillsammans med jordsnylthumla en av de vanligaste snylthumlorna i Sverige och Europa.

Foto av Ängsssnylthumla
Ängsssnylthumla, Mjöshyltan, Småland, © David Andersson 2015
Foto av Ängssnyltsnylthumla
Ängsssnylthumla, Säbytorp, Västmanland, © David Andersson 2016
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Ängssnylthumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Ängssnylthumla
Rasterkarta över utbredningen av Ängssnylthumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer