Sveriges humlor
Sveriges humlor

Nyckel till svenska humlor - Grupp 3

 • T1 gul eller vit, T2 gul eller svart, T3 svart

  1. T2 beige till gul till brungul steg 2
   Grupp 3, humla 4a
  2. T2 svartaktig. Steg 6
   Grupp 3, humla 4b
 • Steg 2

  1. Liten. Skutell på sin höjd med enstaka gula hår. Blåklockshumla, hane
   Grupp 3, humla 4a
  2. Medelstor till stor. Skutell mer eller mindre helt gul till brungul. Steg 3
 • Steg 3

  1. Stor. Ansikte och hjässa svarta. Förekommer endast i Norrland. Steg 4
  2. Medelstor. Ansikte och hjässa gula. Förekommer över hela Sverige. Steg 5
 • Steg 4

  1. Skutell helt gul. T1 och T2 gul till brungul. T3 svart. T4 till T6 gulbeige till vitaktiga. Endast i fjällen. Fjällhumla, ljus form hane
  2. Skutell och T1 med inblandningar av gula hår. T2 gul. T3 svart. T4 - T6 vita. I nästan hela Norrland. Ofta näringssök på mjölkört (rallarros). Rallarjordhumla
 • Steg 5

  1. Mellankroppens hår jämnlånga. Svarta partier saknar inblandning av grå hår. Stro variation i utseende, många omöjliga att skilja från ljus jordhumla. Kragjordhumla, hane
  2. Mellankroppens hår oliklånga. Svarta partier med stor inblandning av grå hår. Ger silvergrått intryck. Ljus jordhumla, hane
 • Steg 6

  1. Kropp med tåt behåring, kutikula syns ej. Aktiv och ej påtagligt dov flygton. Steg 7
  2. Kropp med gles behåring (svart kutikula lyser igenom). Sävlig och med dov flygton. Steg 10
 • Steg 7

  1. Liten. Huvud runt (lika långt som brett). Kort tunga. Steg 8
  2. Stor till medelstor. Huvud långsmalt (1,5 gånger så långt som brett). Lång tunga. Steg 9
 • Steg 8

  1. Ansikte och hjässa med gula hår hos hanen (svarta hos honan). T1 gul. Pollenkorgar på honans bakben med svarta hår. Vanlig över hela Sverige. Ljunghumla
  2. Ansikte och hjässa med gulvita hår hos både honan och hanen. T1 vit. Pollenkorgar på honans bakben med vita hår. Ännu ej observerad i Sverige. Semenovs humla
 • Steg 9

  1. Mellankropp med stor ochragul “skutell” (både skutell och angränsande del av mellankroppen). Rak avgränsning mellan ochragul skutell och svart mellankropp. Antas utdöd i Sverige. Senaste observationen 1966. Fälthumla
  2. Mellankropp med gul skutell (ej angränsande del av mellankroppen). Böjd avgränsning mellan gul skutell och svart mellankropp. Vanlig över hela Sverige. Trädgårdshumla
 • Steg 10

  1. Skutell med utbred gul till vitaktig behåring. Trädgårdssnylthumla, hane
  2. Skutell med gul behåring, endast utmed bakkanten. Alternativt saknas gul behåring på skutellen. Steg 11
 • Steg 11

  1. Antennsegment 3 är ungefär lika långt som antennsegment 5. Jordsnylthumla, hane
   Grupp 3, antennskiss bombus bohemicus
   Jordsnylthumla
  2. Antennsegment 3 är hälften så långt som antennsegment 5. Sydsnylthumla, hane
   Grupp 3, antennskiss bombus bohemicus
   Trädgårdssnylthumla eller Sydsnylthumla