Sveriges humlor
Sveriges humlor

Semenovs humla

Bombus semenoviellus Skorikov, 1910

Fältkännetecken Hona medelstor, hane medelstor till liten. Päls ganska jämn. Ansikte hjärtformigt och därmed lik ljunghumlan som är den främsta förväxlingsrisken även i övrigt. Drottning och arbetare hos Semenovs humla har gulvit behåring i ansiktet och på hjässan (hos ljunghumla är det bara hanar som har gul ansiktsbehåring). Vidare har Semenovs humla vit behåring på bakkroppens första tergit samt vithåriga pollenkorgar på bakbenen. Ljunghumla har gulaktig första tergit och svartahåriga pollenkorgar.

Levnadssätt Okänt.

Habitat Okänt.

Utbredning & Status I Finland har arten under senare år expanderat såväl norrut som västerut, och fynd finns utmed västkusten till Uleåborg (i höjd med Umeå). Sentida fynd finns även längs södra Östersjökusten till väster om Hamburg. Med andra ord förväntas den första rapporten från Sverige komma antingen norrifrån (Norrbotten) eller söderifrån (Skåne). Jämför även med utbredningsmönstret hos sandhumla.

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Semenovs humla
Rasterkarta över utbredningen av Semenovs humla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer