Sveriges humlor
Sveriges humlor

Rallarjordhumla

Bombus sporadicus Nylander, 1848

Fältkännetecken Hona, hane stor. Kropp ganska kraftig och avlång med ganska lång, ojämn päls. Vingar långa och påtagligt mörka. Könen lika. Rallarjordhumla kan påminna om jordhumlorna men utmärks av mer eller mindre gul skutell och första tergit. Flygtonen är också påtagligt dov jämfört med övriga jordhumlor. Trädgårdshumla har helt gul skutell och första tergit, dessutom ett längre ansikte än rallarjordhumla. Den ovanliga ljusa formen hos hanar av ljus jordhumla är snarlik men utmärks av sitt gula ansikte. I fjällnära skogar kan rallarjordhumla överlappa i utbredning med fjällhumla men lägg märke till fjällhumlans helt brungula skutell och första tergit samt det smalare svarta bandet över bakkroppen. Levnadssätt Bo i övergivna sorkbon. Hanar kan påträffas ända in i september.

Habitat Särskilt anpassad till öppningar i den boreala skogen som hyggen, vägkanter, inägor och byar. Relativt korttungad men längre än hos andra jordhumlor. Påträffas ofta när den söker pollen från mjölkört (även kallad rallarros) till vilken rallarjordhumla verkar vara mer eller mindre specialiserad. På våren söker drottningen föda på blommande sälg.

Utbredning & Status Tämligen vanlig från en linje mellan centrala Värmland – södra Hälsingland och vidare norrut. Ovanligare i fjällen och i fjällnära områden.

Foto av rallarjordhumla
Rallarjordhumla, Forsmo, Ångermanland © David Andersson 2016
Foto av polarhumla
Rallarjordhumla, Skellefteå, Västerbotten © David Andersson 2013
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Rallarjordhumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Rallarjordhumla
Rasterkarta över utbredningen av Rallarjordhumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer