Sveriges humlor
Sveriges humlor

Gräshumla

Bombus ruderarius Müller, 1776

Fältkännetecken Hona medelstor, hane liten till medelstor. Försvinner lätt bland mängderna av den mycket vanligare stenhumlan. Lägg märke till gräshumlans något rufsiga päls och att gräshumlans färger saknar lyster med mattsvart kropp och mattorange rumpa. Honans pollensamlingshår på bakbenen har inblandning av röda hår. Hanen har ofta ett blekbrunt band över T2 samt röda hår på såväl mellan- som bakben. Den snarlika haghumlan är mindre och mycket aktiv samt med diagnostiska ljusgrå tofsar vid mellanbenens höfter. Stensnylthumlans hane har längre bakkropp och mycket längre röd behåring på mellan- och bakben.

Levnadssätt Liten kolonistorlek med några tiotal arbetare. Bo ovanpå marken i öppen gräsmark. Samhället kommer igång ganska sent på säsongen.

Habitat I öppna gräs- och buskmarker med högre gräsvegetation, men även i trädgårdar och på alvarmark. Medellång tunga, födosöker främst på ärtväxter som klöver och getväppling.

Utbredning & Status Tämligen ovanlig i södra Sverige och undviker skogsdominerade landskap. Få fynd norr om en linje mellan Värmland till Gästrikland. Saknas på Gotland.

Foto av Gräshumla
Gräshumla, Öxnamossa, Halland. © David Andersson 2016
Foto av Gräshumla
Gräshumla, arbetare. Angarnsjöängen, Uppland. © Jonas Myrenås 2016
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Gräshumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Gräshumla
Rasterkarta över utbredningen av Gräshumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer