Sveriges humlor
Sveriges humlor

Lapphumla

Bombus lapponicus Fabrizius, 1793

Fältkännetecken Hona, hane medelstor till liten. Päls lång och något rufsig. Honor har svart mellankropp med blekgul krage och skutell, bakkroppens T1 beige till blekgul, T2–T3 rödorange, T4–T6 beige till blekgula. Hanar har blekgul nos, hjässa och bredare blekgul krage och skutell än honor. Längre söderut i fjällkedjan minskar dock inblandning av gula hår hos lapphumlor, och de blir då ytterst lika berghumlor. Hanar av de två arterna kan skiljas på doften! Lapphumlan doftar lindblom men berghumlans doft är mycket diskret.

Levnadssätt Bo anläggs under jorden i övergivna smågnagarbon. Parasiteras sannolikt av lappsnylthumla.

Habitat Förutom i fjällhedar ovanför, och fjällbjörkskogar vid, skogsgränsen förekommer lapphumla även i fjällnära barrskogar på lägre höjder. Korttungad, besöker gärna videarter, bärris, lappljung, gullris, vitklöver, mjölkört och kråkvicker.

Utbredning & Status Förekommer i hela fjällvärlden, från norra Värmland till Torne Lappmark. I trakten kring Abisko är den mycket vanlig och möjligen blir lapphumla längre söderut allt ovanligare.

Foto av Lapphumla
Lapphumla, Flatruet, Härjedalen © David Andersson
Foto av Lapphumla
Lapphumla, Nikkaluokta, Lappland © David Andersson
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Lapphumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Lapphumla
Rasterkarta över utbredningen av Lapphumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer