Sveriges humlor
Sveriges humlor

Berghumla

Bombus monticola Smith, 1849

Fältkännetecken Hona, hane medelstor till liten, arbetare kan vara mycket små. Päls något rufsig. Bakkroppen från gränsen av T1/T2 och bakåt är rödorange och drottningen kan därför vara mycket lik arbetare av alphumla. Honor kan ha en otydlig blekgul krage och skutell. Hanen lik honan men har även blekgul nos. I södra fjällkedjan är berghumlor ytterst lika lapphumlor, däremot i norra fjällkedjan har lapphumlor i regel betydligt bredare gul krage, mer omfattande gul skutell, och mer eller mindre gul T4–T6.

Levnadssätt Bo i övergivna smågnagarbon. Parasiteras av lappsnylthumla.

Habitat Fjällhedar och fjällbjörkskogar, främst i den alpina och subalpina regionen och inte i skogslandet (jämför lapphumla). Korttungad, födosöker på bl.a. skogsnäva, vitklöver, fjällvicker och gullris.

Utbredning & Status Vanlig i hela fjällkedjan, från norra Värmland till Torne Lappmark.

Övrigt Uppsalaentomologen Bo G. Svensson beskrev berghumla som en egen art år 1979 utifrån skillnader i beteende, utseende och doftsignaler.

Foto av berghumla
Berghumla, Nikkaluokta, Lappland © David Andersson 2013
Foto av berghumla
Berghumla, drottning. Norge. Wikimedia commons
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Berghumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Berghumla
Rasterkarta över utbredningen av Berghumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer