Sveriges humlor
Sveriges humlor

Alphumla

Bombus alpinus Linne, 1758

Fältkännetecken Hona stor, hane medelstor till stor, arbetare kan vara relativt små. Kraftig kropp med tjock och något ojämn päls. Päls något rufsig. I regel klart större än berghumla men drottningar av denna art närmar sig arbetare av alphumla i storlek. De kan då vara ytterst snarlika, men clypeus ovanför käkarna är bulligt hos alphumla och plattare hos berghumla. Alphumla kan med erfarenhet skiljas från polarhumla på den mer intensivt orangeröda bakkroppen jämfört med den mer blekorange färgen hos polarhumla. Vidare är i allmänhet hela andra tergiten orangeröd och med en rak, skarp gräns mot den svarta första tergiten. Utslagsgivande är att bakmetatarsen är kortare hos alphumla än polarhumla (förhållandet längd: största bredd är 3,5 gånger hos alphumla, 4 gånger hos polarhumla).

Levnadssätt Bo i övergivet fjällämmel- eller sorkbo. Drottningen kan flyga trots temperaturer ner mot noll. Hanar patrullerar över lågörtsängar i övre delen av videbältet. Relativt utdragen flygperiod, från slutet av maj till slutet av augusti.

Habitat Örtrika fjällängar ovanför trädgränsen. Tidigt på säsongen söker drottningen pollen från olika videarter, senare på säsongen besöks bl.a. fjällvedel och svarthö. Liksom andra humlor på fjällheden kan de söka sig ner till blomrika vägkanter för nektarsök, särskilt i slutet av säsongen, då bl.a. rödklöver och skogsnäva besöks.

Utbredning & Status Tämligen ovanlig från Lycksele till Torne lappmarker. Eftersom alphumla förekommer i Norge i närheten av gränsen till Härjedalen och Jämtland kan den eventuellt förekomma även i södra fjällkedjan.

Övrigt Förekommer ej öster om Kolahalvön, dvs. ej cirkumpolär utbredning. Däremot finns den i Alperna och Karpaterna.

Foto av Alphumla
Alphumla, Wikimedia Commons
Foto av Alphumla
Alphumla, Wikimedia Commons
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Alphumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Alphumla
Rasterkarta över utbredningen av Alphumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer