Sveriges humlor
Sveriges humlor

Polarhumla

Bombus polaris Curtis, 1835

Fältkännetecken Hona stor, hane medelstor till stor. Päls något ojämn. Polarhumla kan endast förväxlas med alphumla. Färgen på bakkroppen varierar från blekorange till nästan ljusgul och saknar därmed alphumlans intensiva orangeröda färg. I regel är främre tredjedelen till hälften av andra tergiten svart. Avgränsningen mot den blekorange färgen är konvex och mitt på ofta urnupen bakåt (ibland så pass att ett mörkt mittband skär tvärs över T2). Det finns även en antydan till att segmentgränserna vid kanterna av tergiterna är utbrett svarta, så att kilformiga svarta fläckar ses från sidan.

Levnadssätt Bo i övergivet fjällämmel- eller sorkbo. I Kanada har tundrahumla observerats parasitera bon av polarhumla, vilket dock inte har konstaterats hos oss.

Habitat Fjällhedar och örtrika fjällängar ovanför trädgränsen, ibland även på ängar i fjällbjörkskogar. Relativt långtungad, födosöker på svarthö, fjällvedel, fjällspira. Tidigt på säsongen söker drottningen pollen från videarter, och sent på säsongen ses hanar och unga drottningar även på mjölkört, skogsnäva och rödklöver i vägkanter.

Utbredning & Status Tämligen ovanlig från Härjedalen norrut till Torne lappmark.

Övrigt Har en cirkumpolär utbredning och är tillsammans med tundrahumla de enda humlearterna som förekommer på Grönland.

Foto av polarhumla
Polarhumla, Karmastjåkko, Torne lappmark © David Andersson 2016
Foto av polarhumla
Polarhumla, Karmastjåkko, Torne lappmark © David Andersson 2016
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Polarhumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Polarhumla
Rasterkarta över utbredningen av Polarhumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer