Sveriges humlor
Sveriges humlor

Tundrahumla

Bombus hyperboreus Schönherr, 1809

Fältkännetecken Hona mycket stor, hane stor. Kraftig kropp med lång och tät päls. Könen lika förutom svart hjässa hos honor och brunorange hos hanar. Omisskännlig på grund av sin storlek i kombination med helsvart rumpa. Levnadssätt Den korta säsongen längst i norr har antagligen bidragit till två olika strategier; dels samhällen med några få arbetare (se fotografi med pollensamlande arbetare), dels boparasitering på andra arters bon (t.ex. polarhumla och ljunghumla). Snyltbeteendet har utvecklats trots att tundrahumla inte tillhör snylthumlorna. Habitat Kalkrika och därmed blomrika fjällhedar och –ängar ovanför trädgränsen. På eftersommaren kan den besöka blomrika vägkanter i fjällbjörkskogen likt de flesta andra högarktiska humlor. Relativt korttungad, besöker bl.a. fjällvicker, lappljung, svarthö och fjällskallra.

Utbredning & Status En högarktisk art med sparsamma och lokala förekomster från Lycksele lappmark i söder till Torne lappmark i norr.

Övrigt Har en cirkumpolär utbredning och är tillsammans med polarhumla de enda humlearterna som förekommer på Grönland.

apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Tundrahumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Tundrahumla
Rasterkarta över utbredningen av Tundrahumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer