Sveriges humlor
Sveriges humlor

Nyckel till svenska humlor - Grupp 7

 • T1-T6 gula, grå eller bruna

  1. Mellankropp med ljus krage och skutell, däremellan mörk. Steg 2
   Grupp 7, humla 4a
  2. Mellankropp helt gulaktig till brun. Steg 3
   Grupp 7, humla 4b
 • Steg 2

  1. T1 och T2 i regel med mörkare behåring än T3 till T6. Steg 3
   Grupp 7, humla 5a
  2. T1 till T6 med behåring av samma färg. Steg 4
   Grupp 7, humla 5b
 • Steg 3

  1. T3 - T6 halmgula med allt smalare svarta partier längre bak (ger tydligt randigt intryck). Mellankropp med mycket kort tät päls (ger snaggat intryck). Vallhumla, hane
  2. T3-T6 citrongula med mörka segmentgränser. Mellankropp med lång gles päls (ger spretigt intryck). Åkersnylthumla
 • Steg 4

  1. Stor. Ljusa partier med gul till brungul grundfärg. Mellankroppen med mycket kort och tät päls. Små arbetare utmed kusten särskillt lika sandhumla. Klöverhumla
  2. Liten till medelstor. Ljusa partier med grå till ljusgul grundfärg. Mellankroppen med lång och tämligen gles päls. Ovanlig, endast i Norrbottens kustland. Sandhumla
 • Steg 5

  1. Mellankroppen med oliklånga hår (ger rufsigt intryck). Bakkropp orangebrun, dock endast enstaka svarta hår på kanterna av T1, T2 eller T3. Gotlandshumla (gotlandicus), Arktisk åkerhumla (smithianus)
  2. Mellankroppen med kort och tät päls (ger välvårdat intryck). Bakkropp helt utan svarta hår på T1 till T5. Bakkropp ger randigt intryck. Steg 6
 • Steg 6

  1. T2 med nötbruna hår mitt på och gulbrun, lång behåring vid bakre segmentgränsen. Skutellens behåring av samma färg som mellankroppen. Backhumla
  2. T1 till T6 jämnt färgade i gult till brungult. Skutellens behåring ljusare än mellankroppen (Samma färg som tergiterna). Mosshumla