Sveriges humlor
Sveriges humlor

Klöverhumla

Bombus distinguendus Morawitz, 1869

Rödlistekategori: NT (Nära hotad)

Fältkännetecken Hona stor, hane medelstor till stor. Honans päls jämn och kort, hanen med långsmal kropp och jämn, ganska lång päls. Könen lika. I regel mycket lätt att känna igen på dess storlek, täta och korta päls och nästan helt gula till brungula kropp förutom det svarta bandet mellan vingbaserna. På skärgårdsöar kan arbetare vara mycket små och därmed vara lika den lilla sandhumlan, särskilt om arbetarnas färger har blivit solblekta.

Levnadssätt Bo i öppen mark i övergivna smågnagarbon och –gångar. Samhällena är individfattiga. De första hanarna observeras i slutet av juli.

Habitat Variationsrika jordbrukslandskap med gott om blommande växter, särskilt ärtväxter. Fält med rödklöver är ytterst attraktiva, särskilt om inte slåtter sker alltför tidigt på säsongen. Finns även på öar i Bottenhavets ytterskärgård. Långtungad, besöker många olika långpipiga ärtväxter men även vallört, tistlar och i trädgårdar buddleja och riddarsporre.

Utbredning & Status Tidigare var den spridd över hela landet förutom i fjällkedjan och inre Norrland. Under senare decennier har den minskat dramatiskt i södra Sverige och är numera mer eller mindre försvunnen från nästan hela Götaland. Idag är artens starkaste fäste utmed Norrlandskusten där den även finns på öar långt ute i havsbandet.

Övrigt Tillbakagången har varit liknande i hela Västeuropa.

Foto av klöverhumla
Klöverhumla, Vallby, Västmanland © David Andersson
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Klöverhumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Klöverhumla
Rasterkarta över utbredningen av Klöverhumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer