Sveriges humlor
Sveriges humlor

Stormhattshumla

Bombus consobrinus Dahlbom, 1832

Fältkännetecken Hona, hane stor. Hona med långsmal kropp och lång, rufsig päls, hane med rufsig päls. Könen lika men hanen med större inblandning av gulbruna hår på kroppssidorna. Storleken och den ljusgrå rumpan gör det lätt att skilja den från de annars snarlika arterna hushumla och tajgahumla. Om man fortfarande är osäker är stormhattshumlans avlånga (och inte hjärtformiga) huvud utslagsgivande.

Levnadssätt Bo i övergivna smågnagarbon. Drottningen vaknar senare än andra arter. Samhället hyser som allra flest individer från mitten av juli till mitten av augusti, och kan producera unikt många drottningar.

Habitat Högörtsängar med stormhatt, främst i sluttningar och branter i fjällbjörkskog eller barrskog. Mycket långtungad, förutom stormhatt även ärtväxter, humleblomster och i trädgårdar även häckkaragan. Hanar och unga drottningar kan ses på borsttistel i august.

Utbredning & Status Förekommer relativt sparsamt inom stormhattens utbredningsområde, från norra Dalarna till Lule lappmark, och österut till kusten i Medelpad och Västerbotten. Nyligen har den även påträffats i norra Värmland.

Foto av stormhattshumla
Stormhattshumla, Lövsele, Västerbotten © David Andersson 2016
Foto av stormhattshumla
Stormhattshumla. Norge. Wikimedia commons
Foto av stormhattshumla
Stormhattshumla, Funäsdalen, Härjedalen © David Andersson 2016
apr April maj Maj jun Juni jul Juli aug Augusti sep September
Flygtider för Stormhattshumla

Rasterkarta från Artportalen

Rasterkarta över utbredningen av Stormhattshumla
Rasterkarta över utbredningen av Stormhattshumla, från Artportalen 2016

Externa länkar

Länkar till Artportalen

Mediafiler på webben

Läs mer